21.6.06

Kompetencer og læringsspil

Her kommer noget mere fagnørderi, så hvis man ikke kan tåle mosten, er det nu man skal klikke væk :)

Jeg har lige været til eksamen i en opgave, der handlede om kompetencer og dannelse. Kompetencetankegangen er en, forholdsvist ny, spændende tilgang til undervisning.
Det man altid må spørge sig selv om, når man forbereder undervisning, er ”hvad er formålet?”
Ja, hvad kan det være? Vi lever i en tid, hvor viden hele tiden ændrer sig. Det er klart, at det er en stor udfordring for curriculumudviklere – og i øvrigt et af mange gode argumenter imod kanon. Derfor er det måske bedre at fastlægge, hvad det er eleverne skal kunne, fremfor hvad de skal vide.
Men det er nu stadig ikke et let spørgsmål at besvare. At have kompetencer i forhold til et eller andet skolefag er jo langt fra det samme, som at man er kompetent i livet.
OECD (dem med PISA-undersøgelserne, der chokerede danskerne ved at afsløre danske elevers dårlige læse- og skrivefærdigheder) har lavet en rapport om nøglekompetencer, som de mener er opskriften på succes i det moderne, vestlige samfund. (Link til rapporten her). Overordnet er der tale om tre kompetencegrupper, nemlig using tools interactively, interacting in heterogenous groups og acting autonomously.
De tre kompetencegrupper er selvfølgelig ikke grebet ud af luften. De bygger bl.a. på betragtninger om det moderne samfund og på FNs menneskerettigheder. I rapportens kompetencebegreb er der både taget højde for hvilke kompetencer man skal bruge på arbejdsmarkedet, men også for at man skal kunne folde sig ud som individ og som borger i en demokratisk stat.
Hvordan skal man så undervise i kompetencerne? Den første gruppe, using tools interactively, virker umiddelbart lidt mere lettilgængelig end de andre: det må være et spørgsmål om at undervise i nogle færdigheder, og sikre sig at eleverne kan bruge dem. Men hvad er det helt konkret for færdigheder? Og hvordan bliver de ”interaktive”?
Og hvordan hører fag og færdigheder i øvrigt sammen? Hører hjemmeside-design for eksempel til dansk, billedkunst eller IT-undervisning? Man skal jo kunne lidt af det hele for at designe en velbesøgt hjemmeside.
En gammel problematik stikker hovedet frem: skolen er opdelt i fag. Det er verden uden for den ikke. Ved at forsimple problemer, splitte dem op i fag, lærer vi ikke eleverne at kunne handle i den form for komplekse situationer, som de møder i verden.
Acting autonomously: Hvis eleverne skal lære at handle autonomt, skal de have muligheden for at handle ud fra deres egne rationaler, i stedet for at tage imod instrukser fra en lærer. Interacting in heterogenous groups: For at kunne interagere i forskelligartede grupper, bliver eleverne nødt til at arbejde med forskellige personer fra gang til gang. (Lige dét har folkeskolen lært, og selv min generation (afsluttede 9. klasse i 1989) kan beklemt tænke tilbage på, hvor ubehageligt det var at skulle arbejde sammen med klassens bølle. Der hører sociale redskaber til at kunne begå sig i den slags grupper, og dem var vores lærere ikke gode til at undervise i).
Man kan ikke undervise i kompetence på samme måde, som man kan undervise i at læse. Social kompetence kan man kun lære ved at være social, og så fremdeles. Undervisning i kompetence ligger altså i høj grad i valget af undervisningsmetode.

For tiden arbejder jeg med et projekt, som jeg kalder Markland – et rollespil om demokrati. Det er et læringsspil, hvor eleverne selv skal konstruere ramme og roller, og til slut spille politikere, der fremlægger love ved et parlament. I stedet for at give eleverne præfabrikerede holdninger, har jeg besluttet, at de selv skal stå for hvert partis værdigrundlag.
Det er et forløb, der kommer til at kræve meget af eleverne, og det bekymrer mig lidt. Ikke alene skal de spille rollespil, hvilket er en færdighed i sig selv, de skal også kunne arbejde meget selvstændigt, eftersom læreren kun indgår som konsulent, ordstyrer og vejleder. Nogle af mine problemer opstår af, at det kræver en masse at have kompetencer som at kunne handle selvstændigt, fungere i forskellige grupper og selv strukturere sit arbejde. Det er ikke noget man lærer i løbet af et enkelt forløb, så det mest optimale ville være, hvis læreren kunne skrue op og ned for graden af forventninger til selvstændighed.
Jeg håber, at jeg efter sommerferien kan finde en klasse at teste mit forløb på. I mellemtiden håber jeg, at jeg kan finde en flok villige rollespillere, meget gerne med interesse for emnet, der har lyst til at give mig noget feed back, eventuelt som prøveklud.

15.6.06

Link

Det frustrerende ved blogspot er, at alle de spændende diskussioner ligger gemt bag et link, selvom det jo egentlig er dér, tingene begynder at blive rigtig spændende. Jeg vil lige følge op på snakken om den dårlige spiller, og hvordan man formidler scenariets præmisser, ved at linke til Thomas Munkholts blog, hvor han kommer med et spændende forslag til, hvordan forfattere kan forbedre opvarmningen til scenarierne. Her!